Sabtu, 13 April 2013

PENERIMAAN PELAJAR BARU

Kulliyyah al-Quran dan Sunnah Kolej Universiti Insaniah (KUIN) menawarkan program-program:
a. Diploma Tahfiz wal Qiraat
b. Sarjana Muda Pengajian Tahfiz al-Quran dan Qiraat
c. Sarjana:
    1) Pengajian Al-Quran
    2) Pengajaran Al-Quran